Students' Showcase
   

Education Theme Drawing Competition

1C Chung Hon Ting

季:1C Lachlan Hui

1C Lai Shing Chun

2A Fa Chi Yuen

2B Mak Chor Fung

亞:2B Ng Wing Mati

2B So Chun Hang Colin

冠:2C Leung Shun Wing

3A Fong Yuk Chit

亞:3B Lam Yik Sun Nathaniel

3B Yeung Hok Wang

冠:3C Lee Wang Hei

4A Hui Shun Fung

季:4A Tong Shing Hang

4B Lui Ting Wai

4C Leung Kam To Alfred

冠:5A Fong King Tin

5A Lo Yat Sang

5A Wong Chi Ho

5B Li Yat Hin

亞:5C Chau Hin Long

季:5C Chung Pak Ting

5C Wu Shing Pok Bosco

6C Tam Siu Chit