Students' Showcase
   

Education Theme Drawing Competition 2021-2022

冠:1A Wong Ocean

季:1A Yung Tin Chun

1B Chan Shun

1C Chung Ho Hin

亞:1C Lam Shun Yu Marcus

2A Tang Heung Wan

3A Chiu Kung Leong

3A Lee Chun Hao

3B Chang Ming Hin

4A Lau Tsun Yu Conrad

冠:4B Wong Owen

季:4B Yung Tin Long

4C Lai Shing On

4C Lau Wang Ngai

亞:4C Leung Shun Wing

5A Kwan Ho Man

亞:5A Lee Wang Hei

5A Lok Tsun Hin Ethan

季:5C Fong Yuk Chit

冠:5C Lam Yik Sun Nathaniel

6A Ng Tsz Hong

6A Poon Shing Chun Jeffrey

6B Ma Ching Long

6C Lui Ting Wai